내글들

  • #0301Sukira Wook: Em luôn nghĩ rằng nếu như anh có thể cõng một cô gái trên lưng hẳn là phải rất khỏe, hơn nữa cô gái đó phải rất gầy...
    Ming: Nhưng anh không thích một cô gái như vậy, anh không thích những cô nàng quá gầy, nhất là những cô gầy tong teo... không thích chút nào. Anh thích cô nào phải mũm mĩm một chút...
    Wook: Con gái phải có da có thịt...
    Ming: Đúng vậy, như thế rất là dễ thương 罒ω罒
    (cre 爱晟敏ISUNGMINCC)